Vīnes latviešu skola “Kalniem pāri”, spītējot grūtībām un šķēršļiem, ko sagādāja pandēmijas izraisītie ierobežojumi, arī šogad jūnija sākumā organizēja ikgadējo ģimeņu vasaras saietu pie Attersee ezera, kurā aicināja piedalīties Austrijas latviešu diasporas ģimenes. Sadarbībā ar Latvijas vēstniecību Austrijā saieta organizatoriem šogad izdevās sarūpēt īpaši daudzpusīgu pasākuma programmu.

Kā katru gadu saieta divu dienu norise bija ļoti piesātināta. Pirmajā dienā tika organizētas bērnu jau iecienītās pērļu kroņu un gleznošanas darbnīcas, peldes ezerā, kā arī rīta vingrošana pie ezera. Kā ļoti īpašs šī gada saieta papildinājums bija trīs atsevišķas aktivitātes, kuras vadīja mākslinieki no Latvijas – horeogrāfe Lilija Lipore un aktieris Edgars Lipors.

Lilijas Lipores vadībā noritēja brīnišķīgs dejas piedzīvojums ģimenēm ar dažādu vecumu bērniem – “Vides deja” , savukārt Edgara Lipora vadībā notika meistarklase “Puišu valoda”. Tā tika balstīta uz sadarbību un komandas garu, un iekļautās karavīru dziesmas deva iespēju labāk izprast latviešu puišu, topošo vīriešu vietu sabiedrībā – pienākumus, tiesības, atbildību. Vakarā gan lielus, gan mazus saieta dalībniekus iepriecināja Edgara un Lilijas kopīgi radītā izrāde “Koklītes ceļojums”.

Saieta otrajā dienā lielākie bērni piedalījās sportiskās aktivitātēs “Augsto virvju parkā” ar izaicinošiem, komandas garu stiprinošiem elementiem, bet paši mazākie saieta dalībnieki devās pārgājienā pa meža izziņas taku.

Saieta noslēgumā tika sveikti Vīnes latviešu skolas “Kalniem pāri” audzēkņi un skolotāji ar šī sarežģītā mācību gada noslēgumu, kā arī godināti cītīgākie Bērnu un jauniešu žūrijas grāmatu lasītāji. Katra ģimene saņēma arī īpašu dāvinājumu – bilinguālas grāmatas “Lielvārdes josta” un “Latviešu nacionālā virtuve”, ko ar LR Ārlietu ministrijas atbalstu ir izdevusi biedrība “GUNIS”.

* Latviešu biedrība Austrijā un Vīnes latviešu skola “Kalniem pāri” pateicas Latvijas Republikas Ārlietu ministrijai  un Latvijas vēstniecībai Austrijā par sadarbību un piešķirto finansiālo atbalstu Latvijas mākslinieku piesaistē.

* Pateicība Latviešu valodas aģentūrai  un Eiropas Latviešu apvienībai par ilggadējo sadarbību un finansiālo atbalstu skolas darbības nodrošināšanā.