Lai gan pēdējie iepriekšējā mācību gada mēneši bija mājās sēdēšanas un ilgošanās laiks, un Vīnes Latviešu skolas „Kalniem pāri” saime nevarēja tikties, šis laiks ir bijis arī nopietnu pārdomu, jaunu ideju un izaicinājumu laiks mums visiem. Liels prieks, ka izdevās tiešsaistē turpināt mācības un veidot dialogu ar skolas audzēkņiem. Pateicoties Nacionālā Kino centra projektam Kino skolās, skolai bija iespēja ne tikai pilnveidot skolēnu izpratni par kino valodu, bet arī kopīgi īstenot vairākus radošus un iztēli rosinošus darbus.

Skolas mācību gads noslēdzās gleznainā Attersee krastā, kur notika gadskārtējais latviešu ģimeņu Austrijā saiets. Saietu atklāja bērnu ansambļa „Kalniem pāri”  koncerts Indras Gutānes-Siener vadībā.

Vīnes bērnu ansambļa “Kalniem pāri” koncerts

Arī šogad saieta programma bija ļoti piesātināta. Ievas Liepiņas vadītājā meistarklasē varēja vairāk uzzināt par kroņu veidošanu un pašiem izveidot savu pērļu kroni. Savukkārt māksliniece Diāna Boitmane-Liepiņa iepazīstināja meistarklases dalībniekus ar vienu no senākajām porcelāna apgleznošanas tehnikām – zemglazūras apgleznošanu ar kobalta oksīdu. Mākslinieces pavadībā dalībniekiem bija iespēja pašam izgatavot dekoratīvas porcelāna piespraudes. Savukārt bērni kopā ar vecākiem meistaroja lidojošos pūķus, kurus meistarīgi vadīja Ričarda tētis Jānis. Saieta dalībnieki piedalījās sporta aktivitātēs un plostu būvēšanā. Neatņemama notikuma sastāvdaļa ir vakara izrāde, kuru iestudē vecāki. Šogad tapa teātra izrāde pēc Ž. Frīnsa stāstu krājuma motīviem „Skolotājs Jāps var visu”.

Liels paldies lielajiem un mazajiem par kopābūšanu un visiem, kas palīdzēja saietam tapt!

Vasarā skolas bērniem un vecākiem izziņas process turpinās, jo skola, kā katru gadu, iesaistās aizraujošā lasīšanas piedzīvojumā – Bērnu žūrija’20. Galvenais mērķis ir rosināt interesi par grāmatu lasīšanu un radīt lasītprieku!

Uz drīzu tikšanos jaunajā mācību gadā!

* Latviešu biedrība Austrijā pateicas Brīvo latviešu apvienībai un Latvijas Republikas Kultūras ministrijai par ansamblim „Kalniem pāri” piešķirto finansiālo atbalstu tehniskā aprīkojuma iegādei.

* Pateicība Latviešu valodas aģentūrai  un Eiropas Latviešu apvienībai par ilggadējo sadarbību un atbalstu skolas darbības nodrošināšanā.