2012.gada 2.martā stājas spēkā Ministru Kabineta 2012.gada 28.februāra noteikumi nr.142 “Grādu un profesionālo kvalifikāciju pielīdzināšanas kārtība”. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā grādi un profesionālās kvalifikācijas, kas Latvijā (arī PSRS laikos) iegūtas pēc studiju programmas pabeigšanas, kuru uzsāka īstenot pirms Augstskolu likumā noteiktā grādu un profesionālo kvalifikāciju tiesiskā regulējuma spēkā stāšanās 2000.gada 26.decembrī, pielīdzināmas Augstskolu likumā noteiktajiem grādiem un profesionālajām kvalifikācijām un šīs pielīdzināšanas nosacījumus. Persona, kas vēlas pielīdzināt savu iepriekš iegūto izglītību, iesniedz Akadēmiskās informācijas centrā (Smilšu iela 2,4.stāvs, Rīga) iesniegumu (to var rakstīt brīvā formā vai izmantot AIC paraugu) un uzrāda (personīgi vai trešā persona) diploma un sekmju izraksta oriģinālu, iesniegumam pievienojot diploma un sekmju izraksta kopiju. Ja iesniegumu sūta elektroniski (e-pasta adrese 142@aic.lv Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret spamu, Jums ir vajadzīgs Javascript, lai aplūkotu to ), tad gan iesniegumam, gan pievienotajām diploma kopijām jābūt noformētām atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. Lēmumu par grādu un kvalifikāciju pielīdzināšanu, Akadēmiskās informācijas centram ir jāsagatavo mēneša laikā un to varēs apstrīdēt Izglītības un zinātnes ministrijā. http://www.aic.lv/portal/lv/veco_diplomu_pieliidzinaashana.html