Vīnes latviešu ansambļa bērni pieskandina visa gada garumā savu mājinieku sirdis dungojot latviešu dziesmas un gatavojot priekšnesumus dažādiem latviešu pasākumiem Austrijā. Bērniem tā ir iespēja kopt latviešu tautas tradīcijas, stiprināt dzimto valodu un justies piederīgiem Latvijai atrodoties prom no dzimtenes. Lai arī turpmāk ansamblis varētu bagātināt Austrijas latviešu kultūras dzīvi, mēs vācam ziedojumus digitālajām klavierēm 750 EUR vērtībā. Sirsnīgs paldies par atbalstu!

Ziedojumu var veikt veicot maksājumu uz Latviešu biedrības Austrijā norēķinu kontu:
Lettische Gemeinschaft in Österreich
banka: UniCredit Bank Austria AG
BIC: BKAUATWW
IBAN: AT86 1200 0506 7003 0633
Mērķis: Ziedojums Vīnes latviešu bērnu ansamblim

vai

izmantojot facebook ziedojumu vākšanas rīku -> Ziedot šeit