Vēlamies Jūs informēt, ka no š.g. 1.marta līdz 31.maijam Latvijā tiks veikta tautas skaitīšana. Tās mērķis ir iegūt detalizētu informāciju par iedzīvotāju skaitu, sastāvu, nodarbošanos, izglītību, migrāciju, kā arī par iedzīvotāju mājokļiem.
Pirmo reizi Latvijas tautas skaitīšanu praksē iedzīvotājiem tiks radīta līdzdalības iespēja, aizpildot Tautas skaitīšanas anketas tiešsaistes režīmā Internetā no š.g. 1. līdz 10.martam. Saite uz tautas skaitīšanas anketu būs atrodama tautas skaitīšanas mājas lapā www.tautasskaitisana.lv.

Lai piekļūtu tautas skaitīšanas anketai, būs nepieciešams autorizēties ar:
• savu personas kodu un pases numuru,
• savu e-parakstu,
• internetbankas identifikatoriem (Citadele, DnB NORD Banka, Latvijas Krājbanka, SEB banka, Swedbanka).

Anketa internetā jāaizpilda par visiem savas ģimenes locekļiem. Lai to izdarītu, jāzina pārējo ģimenes locekļu personas kodi. Aizpildot tautas skaitīšanas anketu internetā, būs jānorāda visi Jūsu mājsaimniecības locekļi. Ar mājsaimniecību jāsaprot tos Jūsu ģimenes locekļus, ar kuriem Jūs pastāvīgi dzīvojat un saimniekojat kopā.
Tautas skaitīšanas anketu aizpildīšana internetā ir svarīga tiem, kas dzīvojot Austrijā, vēl joprojām ir pierakstīti Latvijā, bet Latvijas pieraksta vietā dzīvo kāds cits vai nedzīvo neviens!
Tā kā tautas skaitīšanai šogad ir piešķirti lieli līdzekļi, tas nozīmē, ka tautas skaitīšanas darbinieki būs motivēti uz Jūsu Latvijas adresi atgriezties vēlreiz un vēlreiz, kas varētu būt par traucēkli cilvēkiem, kas pašlaik uzturas Jūsu dzīves vietā Latvijā.

Centrālās statistikas pārvalde (CSP) garantē sniegtās informācijas konfidencialitāti un neizpaušanu nevienai personai vai organizācijai saskaņā ar Tautas skaitīšanas likumā, Valsts statistikas likumā un Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteiktajām prasībām.