Latviešu bērnu skoliņa Austrijā

 
Latviešu biedrības Austrijā paspārnē kopš 2008.gada septembra Vīnē darbojas Latviešu bērnu skoliņa Austrijā.
 
Skoliņas mērķis ir radīt latvisku vidi, kurā bērni var attīstīt savu latvisko identitāti un justies piederīgi Latvijai. Šeit viņi apgūst un attīsta latviešu valodas pamatus, piekopj latviešu tradīcijas, uzzina par Latvijas dabu, ģeogrāfiju un vēsturi, un iemācās mūsu iemīļotās dziesmas un rotaļas. Šī ir iespēja Austrijā dzīvojošiem latviešu bērniem un viņu vecākiem satikties, sadraudzēties un pavadīt laiku mums tik pierastā latviskā sabiedrībā.
 
Nodarbības notiek aptuveni divas reizes mēnesī sestdienās laikā no 10.30-13.30. Nodarbības ir sadalītas divās daļās:
• Pirmā ir kopīgā stunda bērniem un vecākiem, kurā mēs runājam par latviešu tradīcijām un folkloru, Latvijas dabu, ģeogrāfiju vai vēsturi. Šajā stundā mēs arī svinam svarīgākos gadskārtu svētkus – Miķeļus, Mārtiņus, Ziemassvētkus, Meteņus, Lieldienas un Jāņus.
• Otrā ir valodas stunda. Tās laikā bērni apgūst latviešu valodu un literatūru atbilstoši savai vecuma grupai – paši mazākie līdz 3 gadiem, tad 3-5 gadi, 6-7 gadi, 8-12 gadi.
 
Papildus bērniem ir iespēja apmeklēt Vīnes latviešu bērnu ansambli.
 
Jau vairākus gadus skoliņas bērni piedalās Latvijas Nacionālās bibliotēkas lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu un jauniešu žūrijā” .
Par tradīciju ir kļuvušas skoliņas rudens Sporta spēles un mācību gada noslēguma nometne – izbraukums ar ģimenēm ārpus Vīnes uz vairākām dienām.
 
Skoliņas darbības pamatā ir aktīva vecāku līdzdalība – skolotāji/vecāki vada mācību nodarbības un paši vecāki arī organizē visus ar skoliņu saistītos pasākumus.

 

Kontakti:

Ieva Pūpola

E-pasts: skolina@www.latviesi.at

Telefons +436803039751

IZM

.

Skoliņas darbību atbalsta Latviešu valodas aģentūra no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmas “Valsts valodas politika un pārvalde” sadarbībā ar Eiropas Latviešu apvienību.

Foto galerija no folkloras pēcpusdienas kopā ar Ilgu Reiznieci un Zoju Heimrāti, 2016. gada oktobris