Vīnes latviešu skola “Kalniem pāri”

Latviešu biedrības Austrijā paspārnē kopš 2008.gada septembra Vīnē darbojas Latviešu bērnu skoliņa Austrijā. 2020.gadā skolas audzēkņi, pedagogi un vecāki, domājot par skolas logo konceptu, vienojās par jaunu skolas nosaukumu – Vīnes latviešu skola “Kalniem pāri”.

Skolas mērķis ir radīt latvisku vidi, kurā bērni var attīstīt savu latvisko identitāti un justies piederīgi Latvijai. Šeit viņi apgūst un attīsta latviešu valodas pamatus, apgūst latviešu tradīcijas, uzzina par Latvijas dabu, ģeogrāfiju un vēsturi, iemācās mūsu iemīļotās dziesmas un rotaļas. Šī ir iespēja Austrijā dzīvojošiem latviešu bērniem un viņu vecākiem satikties, sadraudzēties un pavadīt laiku mums tik pierastā latviskā sabiedrībā.

Nodarbības notiek aptuveni divas reizes mēnesī sestdienās laikā no 10.30-13.30. Nodarbības ir sadalītas divās daļās:
• Pirmā ir kopīgā stunda bērniem un vecākiem, kurā mēs runājam par latviešu tradīcijām un folkloru, Latvijas dabu, ģeogrāfiju vai vēsturi. Šajā stundā mēs arī svinam svarīgākos gadskārtu svētkus – Miķeļus, Mārtiņus, Ziemassvētkus, Meteņus, Lieldienas un Jāņus.
• Otrā ir valodas stunda. Tās laikā bērni apgūst latviešu valodu un literatūru atbilstoši savai vecuma grupai – paši mazākie līdz 3 gadiem, tad 3-5 gadi, 6-7 gadi, 8-12 gadi.

Papildus bērniem ir iespēja apmeklēt Vīnes latviešu bērnu ansambli “Kalniem pāri”.

Jau vairākus gadus skolas bērni piedalās Latvijas Nacionālās bibliotēkas lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu un jauniešu žūrijā” .
Par tradīciju ir kļuvušas skolas rudens Sporta spēles un mācību gada noslēguma ģimeņu saiets – kopīgs mācību izbraukuma pasākums ārpus Vīnes uz vairākām dienām.

Skolas darbības pamatā ir aktīva vecāku līdzdalība – skolotāji/vecāki vada mācību nodarbības un paši arī organizē visus ar skolu saistītos pasākumus.

Kontakti:

Anna Kalve

E-pasts: skolina@latviesi.at

Telefons +436803329625

IZM

.

Skolas darbību atbalsta Latviešu valodas aģentūra no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmas “Valsts valodas politika un pārvalde” sadarbībā ar Eiropas Latviešu apvienību.

Foto galerija no folkloras pēcpusdienas kopā ar Ilgu Reiznieci un Zoju Heimrāti, 2016. gada oktobris