Mūzikai un mūzikas instrumentiem Vīnes latviešu skolā “Kalniem pāri” vienmēr ir bijusi ļoti liela nozīme. Esam lepni par savu bērnu ansamblīti, kas jau ilgu laiku darbojās skolotājas Indras Gutānes- Siener vadībā. Gadu gaitā skolai ir izveidojies arī bagātīgs mūzikas instrumentu klāsts. Tagad esam ļoti priecīgi, ka skoliņa ir sagaidījusi arī savu kokli.

Kokļu meistara Gunta Niedoliņa darinātā kokle uz Vīni ir atceļojusi no Jūrkalnes. Turpmākos sešus mēnešus skolotāja Kamila Zībere tiešsaistē apgūs kokles spēles pamatus un atsevišķās nodarbībās bērniem būs iespēja iepazīties ar kokli, tās spēlēšanas pamatiem un kopīgi muzicēt.

Finansiālu atbalstu skolai ar Eiropas latviešu apvienību noslēgtā sadarbības līguma ietvaros  sniedz Latviešu valodas aģentūra no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmas „Valsts valodas politika un pārvalde”.