Latviešu Biedrība Austrijā

Latviešu Biedrība Austrijā (LBA) tika dibināta 2007.gada 22.februārī kā brīvprātīga, politiski neitrāla, bezpeļņas organizācija. Gadu vēlāk, kad biedrība uzsāka aktīvi darboties, Latvijas vēstniecībā Vīnē notika svinīgs LBA dibināšanas pasākums uz kuru pulcējās latviešu kopienas pārstāvji Austrijā. Latvijas vēstniecība Austrijā apsveic un atbalsta latviešu biedrības dibināšanu, kas noteikti veicinās Latvijas Ārlietu ministrijas un Latvijas vēstniecības Austrijā iespējas attīstīt un kopt sadarbību ar latviešu diasporu ārvalstīs.

LBA mērķis ir veicināt Austrijā dzīvojošo latviešu savstarpējos kontaktus, uzturēt un attīstīt latviešu kultūras tradīcijas, sekmēt Latvijas atpazīstamību Austrijā, atbalstīt Austrijas un Latvijas sadarbību kultūras jomā.

LBA, savu mērķu īstenošanai, sadarbojas ar Austrijā dzīvojošajiem tautiešiem, ar sabiedriskām organizācijām un privātpersonām Austrijā un Latvijā, kā arī iesaistās Eiropas Savienības projektos finanšu piesaistē. LBA organizē dažādus pasākumus, kas tiek saistīti ar latviešu tautai un Latvijai nozīmīgām dienām un svētkiem.

LBA darbību vada LBA valde. Augstākā lēmējstruktūra ir pilnsapulce. LBA darbojas saskaņā ar Austrijas Republikas likumiem un statūtiem. Latviešu biedrība Austrijā ir juridiska bezpeļņas organizācija  ar saviem statūtiem, savu zīmogu ar uzrakstu „Lettische Gemeinschaft in Österreich” un savu rēķinu bankā.

 Kopš 2016. gada 25. jūlija LBA ir Eiropas Latviešu Apvienības biedru organizācija.


Kļūsti par LBA biedru

Pievienojies Latviešu Biedrībai Austrijā

Striprini latviešu savstarpējos kontaktus, uzturi un attīsti latviešu kultūras tradīcijas.
Kļūsti par LBA biedru

Valde

Latviešu biedrības Austrijā Valde nodrošina statūtos paredzēto mērķu īstenošanu, biedru pilnsapulces un valdes sapulces lēmumu izpildi, atbild par biedrības saimniecisko darbību un biedrības finansēm. LBA Valde darbojas 8 valdes locekļu sastāvā, kuri veic LBA  prezidenta, viceprezidenta, kora koordinatora, kasiera, sociālo tīklu administratora, kultūras pasākumu koordinatora, lietveža, skoliņas vadītāja un padomdevēja funkcijas. Valdi uz 2 gadiem ievēl LBA aktīvie biedri. Aktīvie biedri ir tie, kuri pievienojušies LBA un regulāri maksā gada biedru naudu.  Visi biedrības valdes locekļi darbojas bez atlīdzības. Latviešu biedrības Austrijā valdes sastāvs (no 01.03.2020).

Ieva Liepiņa
Ieva LiepiņaPrezidente
Signe Lembacher
Signe LembacherViceprezidente
Anna Kalve
Anna KalveLatviešu skolas vadītāja, rakstvede
Kamila Siber
Kamila SiberGrāmatvede
Indra Gutāne-Siener
Indra Gutāne-SienerPadomdevēja
Ieva Pūpola
Ieva PūpolaPadomdevēja
Ivars Ruņģis
Ivars RuņģisPadomdevējs
LBA Statūti

LBA darbojas saskaņā ar Austrijas Republikas likumiem un statūtiem.

Latviešu biedrība Austrijā ir juridiska bezpeļņas organizācija ar saviem statūtiem, savu zīmogu ar uzrakstu „Lettische Gemeinschaft in Österreich” un savu rēķinu bankā.
LBA Statūti

Rekvizīti

Lettische Gemeinschaft in Österreich
Heuberggasse 21/1, 1180 Vīne, Austrija
Biedrības reģistrācijas numurs: 036989814
e-pasts: office@latviesi.at
banka: UniCredit Bank Austria AG
BIC: BKAUATWW
IBAN: AT86 1200 0506 7003 0633