Februāra sākumā Swords latviešu bērnu nedēļas nogales skoliņa “Pasaciņa” un “Sergevi’’ Latvian Events in Ireland aicināja visas pasaules latviešu bērnu nedēļas nogales skoliņas un citus kolektīvus, vai māmiņu klubiņus piedalīties video projektā “Sasaucamies Latvju bērni visā plašā pasaulē!”. Projekta idejas autori Evita un Sergejs Kudrjašovi ir gandarīti par paveikto un saka: “Kad no rīta daži bērni ierodas samiegojušies, dažreiz, pat mazliet sabozušies uz visu pasauli, jo izrauti savā brīvdienā mācīties valodu, ko ikdienā izmanto tikai mājās, mēs viņus mierinām un slavējam. Viņi patiešām ir lieli malači un liels paldies par to ir jāsaka arī viņu vecākiem. Ar šo video sveicienu mēs vēlamies bērniem parādīt, ka viņi nav vienīgie, kuri mācās runāt, rakstīt, dziedāt un domāt latviski, dzīvojot svešumā. Video sveiciens izdevās lielisks. Tajā piedalījās 25 skoliņas no dažādām pasaules valstīm. Lielu paldies vēlamies teikt Sandai Rozei no Latviešu valodas aģentūras (LVA) par palīdzību, sakontaktējoties ar visām diasporas skoliņām, nododot aicinājumu sasaukties! Īpašs paldies Imantam Miezim par sveicienu apkopošanu vienā lielā un superīgi mīļā sveicienā! Paldies portālam baltic-ireland.ie par informatīvo atbalstu! Liels un īpašs paldies visiem skolotājiem, vecākiem un mīļajiem bērniem, kuri piedalījās šajā sveicienā!