Gaidām pieteikumus Latviešu valodas aģentūras tālmācības skolā!

Mūsu skolā 6–14 gadus veci bērni (kuri dzīvo ārpus Latvijas) attālināti mācīsies latviešu valodu. Nodarbības tiek gatavotas un tiks vadītas ClassFlow vidē.

Pašreiz (līdz 2019. gadam) notiek LVA tālmācības skolas projekta ieviešana un aprobācija, tāpēc skolēnu skaits, kas 2017./18. mācību gadā varēs apgūt latviešu valodu ClassFlow vidē, ir ierobežots. Priekšroka tiks dota tiem bērniem, kuriem nav iespēju mācīties latviešu valodu diasporas nedēļas nogales skolā, kā arī ģimenēm, kuras varēs sniegt atsauksmes par mācību procesu.

Kas ir ClassFlow vide?

ClassFlow ir visaptveroša mācīšanas un mācīšanās platfoma – internetā balstīts digitālās mācību klases vadības rīks, kas ļauj:

  • sadarboties ar skolotāju neatkarīgi no skolēna atrašanās vietas;
  • skolotājiem veidot interaktīvu mācību stundu saturu, uzdevumus un citas aktivitātes;
  • iesaistīt skolēnus daudzveidīgās nodarbībās un novērtēt skolēnu mācību progresu.

Kādas nodarbības piedāvās LVA tālmācības skola?

2017./18. mācību gadā LVA tālmācības skolā tiks piedāvātas latviešu valodas nodarbības:

  • sākumskolas vecuma bērniem (6–10 gadi);
  • pusaudžu grupai.

Kas skolēnam nepieciešams, lai piedalītos nodarbībās?

Lai skolēns varētu piedalīties nodarbībās, viņam ir nepieciešams dators vai planšetdators un interneta pieslēgums.

Cik skolēnu būs vienā grupā?

Maksimālais dalībnieku skaits katrā grupā ir 7. Grupa tiks izveidota, ja tajā nebūs mazāk par 4 dalībniekiem.

Kā notiks nodarbība?

  • Skolēni un skolotājs saslēdzas tiešsaistē classflow.lv un paralēli sazinās Skype.
  • Nodarbība notiek tiešsaistē ClassFlow vidē, kurā skolotājs nosūta skolēniem interaktīvus uzdevumus un novērtē skolēnu mācību progresu.

Ieskatu nodarbībā var gūt šeit: https://assets.adobe.com/link/4d3216d4-50cf-4ffc-5bc6-6465ae1264f1?section=activity_public

Kas vadīs latviešu valodas nodarbības?

Šajā mācību gadā nodarbības vadīs īpaši sagatavoti, profesionāli latviešu valodas skolotāji no Latvijas.

Informācija par skolotājiem var atrast šajā prezentācijā: https://prezi.com/p/g-ucejizjvj2/

Cik bieži notiks nodarbības?

Nodarbības notiks divas reizes nedēļā.

Vai par nodarbībām būs jāmaksā?

Skolēniem latviešu valodas nodarbības būs par brīvu. Tās tiks nodrošinātas par valsts budžeta līdzekļiem.

Kā pieteikties LVA tālmācības skolai?

Pieteikties var līdz 2017. gada 15. augustam, aizpildot anketu šeit: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQu5KQjZvfZ4h4rTFVwXEHCG252K4_dOZjE5pjkIE1mm8PqA/viewform?c=0&w=1

Pieteikumi tiks apkopoti un izvērtēti līdz 20. augustam. Nepieciešamības gadījumā tiks lūgta papildinformācija. Par bērna uzņemšanu LVA tālmācības skolā ziņosim pēc 20. augusta.

Papildu informācija: santa.kazaka@valoda.lv