27.02.2016 notika LBA pilnsapulce un valdes vēlēšanas.

Pilnsapulcē LBA prezidents Gundars Milašus informēja par iepriekšējos divos gados paveiktajām aktivitātēm. Tāpat klātesošie tika iepazīstināti ar biedrības revidentu ziņojumu, un tika ievēlēta jauna valde sekojošā sastāvā:

Uldis Kalniņš – prezidents

Andis Lagzdiņš – viceprezidents

Ieva Pūpola – skoliņas vadītāja

Ieva Liepiņa – kultūras pasākumu koordinatore, rakstvede

Endija Dzilna – grāmatvede

Jaunievēlētā valde pateicas iepriekšējām Latviešu biedrības Austrijā valdēm par pašaizliedzību, ieguldīto darbu, laiku, enerģiju biedrības darbības uzsākšanā, tradīciju iedibināšanā un jaunu iniciatīvu uzsākšanā.

Valde tiek ievēlēta uz 2 gadiem. Esošās valdes pilnvaras ir spēkā līdz 27.02.2018.