Sveicināti! Sakarā ar esošās LBA valdes pilnvaru termiņa beigām tiek sasaukta LBA  pilnsapulce 21. februārī plkst. 18:00 Vīnē 1010, Wiplingerstrasse 6. Paredzētā LBA pilnsapulces dienas kārtība:

 • Sapulces pilnvaru apstiprināšana;
 • Dienas kārtības apstiprināšana;
 • LBA prezidenta Gundara Milašus ziņojums;
 • LBA revizoru ziņojums;
 • LBA valdes vēlēšanas;
 • Jautājums par LBA iestāšanos ELA(Eiropas latviešu apvienība), kā pilntiesīgam biedram;
 • Citi.

Līdz 2013. gada 18.februārim ir iespēja izvirzīt savas kandidatūras sekojošiem posteņiem:,

 • LBA prezidenta/es amatam
 • LBA vice prezidenta/es amatam
 • Rakstveža/edes amatam
 • Kasiera/es amatam
 • Kora koordinatora/es amatam
 • LBA skoliņas koordinātora/es amatam

iesūtot savus priekšlikumus valdei uz e-pastu: office@www.latviesi.at vai pa pastu Lettische Gemeinschaft in Österreich, Heuberggasse 21/ 1, 1170 Wien.

Saskaņā ar LBA statūtiem, tiesīgi izvirzīt savas kandidatūras, kā arī vēlēt ir tikai LBA biedri, kas izpildījuši saistības par 2013. gadu!

Ja uz pilnsapulci, dažādu iemeslu dēļ, personīgi nevarat ierasties, balsstiesības var nodot citam LBA biedram ar rakstisku pilnvaru, kuras līdz pilnsapulces sākumam jāiesniedz LBA prezidentam.

Ar sveicieniem

Mit  freundlichen Grüßen

Lettische Gemeinschaft in Österreich