Latvijas vēstnieks Austrijā Indulis Bērziņš, turpinot uzturēt latviešu tradīcijas, 18.decembrī ir ielūdzis vietējās Latviešu biedrības pārstāvjus un latviešu bērnu skolas audzēkņus uz Ziemassvētku ieskaņas pasākumu saistībā ar pirmā mācību pusgada noslēgumu Vīnes latviešu skoliņā.

Atklājot pasākumu, vēstnieks uzrunās bērnus, vecākus un skolas brīvprātīgās skolotājas un izdalīs audzēkņiem pusgada sekmju apliecības. Pēc tam sekos bērnu muzikālie priekšnesumi un kopīga sadziedāšanās, kā arī piparkūku cepšana un puzuru veidošana.

Latviešu bērnu skoliņa Austrijā darbojas jau otro mācību gadu. Tajā mācās bērni vecumā no 2 līdz 16 gadiem. Skoliņas mērķis ir kopīgiem spēkiem radīt latvisku vidi, kurā visi piedalās latviešu tradīciju, Latvijas vēstures un dabas izzināšanā, latviešu valodas apgūšanā. Valodas mācīšanās notiek grupās, kurās bērni sadalīti atbilstoši vecumam un valodas prasmēm.

http://www.latvia.ie/lv/berlin/news/mfa-news/article/?pg=18873