19.novembrī Vīnē tiks atzīmēta Latvijas dibināšanas 92.gadskārta. Svinīgo pasākumu, kuru Vīnē organizē vietējā Latviešu biedrība, Latvijas vēstniecība Austrijā, Latvijas pastāvīgā pārstāvniecība ANO, EDSO un citās starptautiskajās organizācijās, kā arī Austrijas aģentūra “Jaunatne darbībā”, ar uzrunu atklās Latvijas vēstnieks Indulis Bērziņš. Vairāk nekā 100 pasākuma dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar Latvijas Valsts prezidenta Valda Zatlera svētku uzrunu un kopīgi nodziedāt Latvijas himnu. Pasākumu ar mūziku, dzejas, epifāniju un stāstu priekšlasījumiem kuplinās draugu un domubiedru kopa no Latvijas “Mazā kavalērija”.
http://www.mfa.gov.lv/lv/Jaunumi/vestniecibu/2010/11-17-1/