2018. gada 13. martā notika Latviešu biedrības Austrijā biedru pilnsapulce, kurā iepriekšējā valde atskaitījās par paveikto, tika apstiprināts revidentu ziņojums un ievēlēta nākamā valde uz nākamajiem 2 gadiem.

Valdes sastāvs:

Uldis Kalniņš – prezidents
Signe Lembacher – vice prezidente
Ieva Pūpola – latviešu bērnu skoliņas vadītāja
Ieva Liepiņa – kultūras pasākumu koordinatore, rakstvede
Endija Dzilna – kora koordinatore, kasiere
Anna Kalve – kultūras pasākumu koordinatore

Programma:

Plānojam biedrības darbību fokusēt sekojošos virzienos:

– turpināt organizēt un attīstīt latviešu sestdienas skoliņu Austrijā dzīvojošiem latviešu bērniem;

– turpināt iesāktās tradīcijas un organizēt Līgo, Baltiešu Balli, Ziemassvētku pasākumu, Ģimeņu nometni;

– veidot pasākumus un programmas šaurākām interešu grupām:

turpināt latviešu kora darbību Vīnē, sadarboties ar kori Grācā;
organizēt pasākumus ģimenēm ar bērniem;
organizēt kompaktus kultūras un izglītības pasākumus;
organizēt informācijas apriti par latviešu mākslinieku koncertiem, izstadēm, u.t.t. Austrijā;
iesaistīt biedrības darbībā Austrijā studējošos studentus no Latvijas;

– atbalstīt un iesaistīties Latvijas simtgades sagaidīšanas pasākumu organizēšanā sadarbībā ar Latvijas vēstniecību Austrijā;

– www.latviesi.at mājas lapas uztrēšana un pilnveidošana, biedrības informatīvo kanālu attīstīšana, piemēram, kā regulārs apkārtraksts, komunikācija sociālajos medijos;

– finansējuma piesaistīšana LBA organizētajiem pasākumiem un programmām;

– sadarbība ar Latvijas vēstniecību Austrijā, kā arī citām valsts institūcijām un sabiedriskajām organizācijām Latvijā;

– sadarbība ar citām latviešu kopienām, kā arī ar lietuviešu un igauņu kopienām Austrijā;

– līdzdalība Eiropas latviešu apvienībā, kas vērsta uz latviešu diasporas organizāciju sadarbību Eiropā;

– potenciālo jaunu LBA biedru apzināšana un iesaistīšana biedrības darbībā;

– sagatavot gada atskaiti LBA biedriem par valdes un biedrības paveikto.

Foto: Endija Dzilna