Latviešu biedrība Austrijā (LBA) meklē ar iniciatīvu apveltītu redaktoru darbam ar LBA komunikāciju platformu Austrijā.

LBA ir sabiedriska organizācija, kuras galvenais mērķis ir diasporas latviskās identitātes un saiknes ar Latviju saglabāšana un veicināšana. Vienlaikus LBA interesēs ir informatīvi atbalstīt latviešu kopienas pārstāvjus, apzinot, sagatavojot un sniedzot ziņas, jaunumus, pārskatu par kopienai aktuālām norisēm gan Latvijā, gan Austrijā.

Lūdzam sūtīt pieteikumu un CV uz office@www.latviesi.at līdz 09.04.2018. Sīkāka informācija pa tālruni +43 6767566083.