Foto: Endija Dzilna

Katram pumpuram ir vajadzīgs laiks, saule, gaiss un mitrums, lai uzziedētu un nestu sēklas. Tā arī mēs savas vēlmes ar varu nevaram īstenot. Neatlaidība un sīksta pacietība vainago darbu un palīdz arī mazā dārzā izaudzēt krāšņas rozes.

Zenta Mauriņa

Šī gada 7. oktobrī Latviešu bērnu skoliņa Austrijā  Latvijas Republikas vēstniecībā atzīmēja 10. gadu jubileju, uz kuru bija aicināti gan tagadējie, gan arī visi bijušie skoliņas audzēkņi.

Skoliņu un tās dibinātāju un ilggadējo vadītāju Ievu Pūpolu jubilejā svinīgi sveica Latvijas vēstniece Austrijā Veronika Erte, Latviešu biedrības prezidents Uldis Kalniņš un Skoliņas vecāku pārstāve Signe Lembacher.

Par godu apaļai jubilejai visi pasākuma dalībnieki, lieli un mazi, piedalījās folkloras meistarklasēs, kuras vadīja pieredzējušās folkloristes Ilga Reizniece un Zoja Heimrāte. Bērni kopā ar vecākiem mācījās jaunas dziesmas, jautri izspēlēja dažādas rotaļas un no visas sirds izdancojās. Skaistā, saulainā pēcpusdiena skoliņas audzēkņiem uz ilgu laiku paliks atmiņā, pateicoties draudzīgai gaisotnei un meistarklašu vadītāju degsmei.

Latviešu bērnu skoliņa Austrijā sirsnīgi pateicas par atbalstu Latviešu biedrībai Austrijā, Latvijas Republikas vēstniecībai Austrijā un tās darbiniekiem un visām ģimenēm par pašaizliedzīgu darbošanos skoliņā visos šajos 10 gados.

Skoliņas darbību atbalsta Latviešu valodas aģentūra no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmas “Valsts valodas politika un pārvalde” sadarbībā ar Eiropas Latviešu apvienību.

Folkoras meistarklase tika organizēta ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.