2010.gada 29.maijā, turpinot kopt sadarbības tradīcijas ar vietējo Latviešu biedrību, Latvijas vēstnieks Austrijā Indulis Bērziņš ir ielūdzis latviešu bērnu skoliņas skolotājus, skolniekus un vecākus uz otrā mācību gada noslēguma pasākumu vēstniecības telpās.

I.Bērziņš vispirms pasākuma dalībniekus iepazīstinās ar diplomāta un vēstniecības darbu. Neformālā sarunā ar vēstnieku tiks apspriestas tālākās skolas darbības un latviešu valodas apmācības perspektīvas. Pēc tam bērniem svinīgi tiks pasniegtas mācību gada noslēguma apliecības un piemiņas veltes. Izskaņā paredzēti bērnu muzikālie priekšnesumi un rotaļas.

Pirms pāris mēnešiem latviešu bērnu skoliņa no vēstniecības dāvinājumā saņēma latviešu rakstnieku bērnu grāmatas, izziņas literatūru, latviešu valodas apmācības metodikas līdzekļus, vārdnīcas un citus bērniem un skolotājiem mācību procesā izmantojamus materiālus. Dāvinājuma akcija notika Latvijas Ārlietu ministrijas latviešu biedrību atbalsta iniciatīvas ietvaros sadarbībā ar Latviešu valodas aģentūru un PBLA.

Latviešu bērnu skoliņa Latviešu biedrības Austrijā paspārnē darbojas jau divus gadus. Tajā mācās bērni vecumā no 2 līdz 16 gadiem. Skoliņas mērķis ir kopīgiem spēkiem radīt latvisku vidi, kurā visi piedalās latviešu tradīciju, Latvijas vēstures un dabas izzināšanā, latviešu valodas apgūšanā. Valodas mācīšanās notiek pa grupām, kurās bērni sadalīti atbilstoši vecumam un valodas prasmei. Skoliņā darbojas 6 brīvprātīgie skolotāji. Vairāki valodas skolotāji ir apmeklējuši LVAVA vadītos diasporu skolu skolotāju seminārus un kursus Latvijā.

http://www.mfa.gov.lv/lv/Jaunumi/vestniecibu/2010/05-26-01/
http://www.laikraksts.com/laikraksti/Latvietis039.pdf