2.jūnijā latviešu bērnu skoliņā Vīnē noslēdzās ceturtais mācību gads. Svinīgais pasākums notika Latvijas vēstniecībā, uz kuru LR vēstnieks Austrijā Indulis Bērziņš ielūdza latviešu bērnu skoliņas audzēkņus, viņu vecākus un Latviešu biedrības Austrijā pārstāvjus.

Atklājot tradicionālo pasākumu vēstniecībā, vēstnieks sveica klātesošos un iepazīstināja ar ārvalstu vēstnieku akreditācijas tradīcijām un paražām dažādās valstīs, kā arī izdalīja audzēkņiem LR Izglītības un zinātnes ministrijas izsniegtos Pateicības rakstus. Jau otro gadu bērni saņem Latvijas Izglītības un zinātnes ministra parakstītus Pateicības rakstus par latviešu valodas un kultūras tradīciju apguvi un zināšanu pilnveidi. Atsaucoties bērnu paustajai vēlmei, vēstnieks Indulis Bērziņš iepazīstināja skoliņas audzēkņus ar vēstniecības konsulārā darba aspektiem.

Skoliņas vadītāja Ieva Pūpola pauda savu prieku un pateicību skoliņas skolniekiem, to vecākiem un brīvprātīgajām skolotājām par auglīgo sadarbību, kā arī novēlēja izdevušos vasaru, lai skoliņas skolniekiem izdodas uzkrāt spēkus nākošajam mācību gadam, kas latviešu skoliņai Vīnē iesāksies septembrī. Noslēgumā sekoja kopīgas rotaļas.