Kā kļūt par LBA biedru

Par Latviešu biedrības Austrijā biedru var kļūt ikviena rīcībspējīga fiziska persona. Ja vēlaties kļūt par LBA biedru, Jums ir  jānosūta e-pastā aizpildīta  Biedru pieteikuma veidlapa 2018 uz office@www.latviesi.at norādot Vārdu, Uzvārdu, adresi un e-pastu. Pēc pieteikuma saņemšanas biedrības valde pieņem lēmumu par jauna LBA biedra uzņemšanu.

Kā biedram Jums ir sekojošas priekšrocības:

  • atlaides uz LBA rīkotajiem pasākumiem;
  • aktuālā informācija par jaunumiem, kas saistīti, gan ar biedrības darbību un Austrijas latviešu diasporu, gan ar dažādiem latviešu kultūras notikumiem Austrijā (koncertiem, mākslinieku izstādēm, teātra viesizrādēm utt.);
  • tiesības vēlēt un tikt ievēlētam LBA valdē.

Latviešu biedrības Austrijā biedru maksa ir EUR 20,- gadā. Šī summa tiek izlietota biedrības konta un mājas lapas uzturēšanai, pasta u.c. sīkiem izdevumiem. Biedra naudu ir jāpārskaita uz LBA bankas kontu ar norādi – LBA biedra maksa, noteikti norādot personas vārdu un uzvārdu.

Lettische Gemeinschaft in Österreich
banka: UniCredit Bank Austria AG
BIC: BKAUATWW
IBAN: AT86 1200 0506 7003 0633