JAUNATNES FORUMS 2014

Simt jaunu domu dod viens mirklis.

Visu dzīvi ietvert spēj viens mirklis,

Tūkstoš mirkļu ikkatrā dienā –

Vai tu redzi, cik tu bagāts esi!

/Rainis/

2013.gada jūlija ieskaņā, Rīgā norisinājas gadskārtējā latviešu diasporas konference ‘’Latvieši pasaulē – piederīgi Latvijai’’.  Tās ietvaros tika izveidota jauniešu darba grupa ar mērķi identificēt problēmjautājumus un rast risinājumus tēmām, kas saistās ar studentu un jauno profesionāļu savstarpējo komunikāciju un tīklošanos. Darba grupu pārstāvēja gan jaunieši no Latvijas un ārvalstīm, gan jaunatnes organizācijas un to vadītāji.

 Pēc veiksmīgi aizvadītās konferences, jauniešu darba grupa, ņemot vērā konferences laikā izteiktos priekšlikumus un secinājumus, nāca klajā ar iniciatīvu 2014.gadā organizēt forumu jauniešiem, kurā uzmanība būtu vērsta uz aktuālāko problēmjautājumu risināšanu, kas skar latviešu jauniešus gan Latvijā, gan ārvalstīs.

 Foruma pamattēma būs saistīta ar jauniešu iespējām darba tirgū, tiks meklētas atbildes uz jauniešiem interesējušiem un svarīgiem jautājumiem, kas saistīti ar izglītību, nodarbinātību un sava potenciāla attīstīšanu. Tajā pat laikā uzmanība tiks pievērsta latviešu jauniešu savstarpējai komunikācijas veicināšanai gan individuālā, gan organizāciju līmeni, kā arī īpašs uzsvars tiks likts uz komunikācijas attīstīšanu starp ārvalstīs esošajām latviešu jauniešu diasporas organizācijām un tās biedriem.

 Lai konference būtu produktīva un tajā apspriestie jautājumi tiktu realizēti arī realitātē, forumam tiek aicinātas pieteikties jaunatnes organizācijas ne tikai no Latvijas, bet arī no ārvalstīm, kuras ir gatavas dalīties savā pieredzē un aktīvi strādāt, lai palīdzētu sakārtot Jaunatnes politikas jomu Latvijā un veicinātu līdzdalību lēmumu pieņemšanā. Viena balss ir spēks, bet vairāk kā viena ir rīcība!

 Ja Tev un Tavai pārstāvētajai organizācijai ir vēlme piedalīties forumā un/vai līdzdarboties šī forumā organizēšanā, lūdzam sniegt atbildi pirmdienai 2013.gada 15.septembrim.

Ar cieņu,

Jaunatnes foruma 2014

Darba grupas vadītāji:

Rihards Kols

Biedrības ‘’EducSport’’, valdes loceklis

e-pats: rihards.kols@alsuk.co.uk

Karīna Voronova

Latvijas Jaunatnes padome, valdes locekle

e-pasts: karina.voronova@ljp.lv