Līdz 13.Saeimas vēlēšanām ir palicis pusgads. Gatavojoties vēlēšanām, atgādinām vēlētājiem svarīgāko katrā mēnesī:

Aprīlī
17. aprīlī Centrālā vēlēšanu komisija apstiprinās Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību sarakstu, kurās būs iespēja pieteikties balsošanai pa pastu no ārvalstīm.

Maijā
No 5. maija līdz 14. septembrim vēlētāji ārvalstīs var pieteikties balsošanai pa pastu. Pasta balsošanai jāpiesakās personīgi vai ar trešās personas starpniecību, iesniedzot iesniegumu un uzrādot pasi, jebkurā no pārstāvniecībām, kas organizē balsošanu pa pastu.
Maijā Centrālā vēlēšanu komisija lems par 13.Saeimas vēlēšanu iecirkņu ārvalstīs izveidošanu, tai skaitā vēlēšanu komisiju ārvalstīs priekšsēdētāju un sekretāru iecelšanu. Vēlēšanu iecirkņi ārvalstīs tiek veidoti, pamatojoties uz Ārlietu ministrijas priekšlikumiem. Vēlēšanu iecirkņus ārvalstīs var izveidot Latvijas Republikas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās vai citās balsošanai piemērotās telpās, ja tajās ir iespējams nodrošināt vēlēšanu procedūras atbilstoši Saeimas vēlēšanu likumam un Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijām.

Jūnijā
Proporcionāli vēlētāju skaitam, kāds reģistrēts Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistrā četrus mēnešus pirms vēlēšanu dienas, Centrālā vēlēšanu komisija noteiks Saeimas vēlēšanu apgabalos ievēlējamo deputātu skaitu. Saeimas vēlēšanās ir pieci vēlēšanu apgabali – Rīga, Vidzeme, Latgale, Kurzeme un Zemgale. Vēlētāji ārvalstīs tiek iekļauti Rīgas vēlēšanu apgabalā.
9. jūnijā sāksies 120 dienu priekšvēlēšanu aģitācijas periods. Priekšvēlēšanu aģitācijas kārtību nosaka Priekšvēlēšanu aģitācijas likums, bet tās uzraudzība Latvijā ir Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja kompetencē.

Jūlijā
18. jūlijā sāksies un līdz 7. augustam turpināsies deputātu kandidātu sarakstu iesniegšana 13.Saeimas vēlēšanām. Saeimas vēlēšanās deputātu kandidātu saraksti iesniedzami Centrālajā vēlēšanu komisijā. Iesniegt kandidātu sarakstus drīkst likumā noteiktā kārtībā reģistrētas partijas un partiju apvienības. Partijai, kas iesniedz kandidātu sarakstu, jābūt dibinātai ne vēlāk kā vienu gadu pirms vēlēšanām. Šis nosacījums attiecas arī uz partiju apvienībā ietilpstošajām partijām. Tāpat partijā un partiju apvienībā, kas vēlas piedalīties Saeimas vēlēšanās, jābūt ne mazāk kā 500 biedriem. Tiesības kandidēt Saeimas vēlēšanās ir Latvijas pilsoņiem, kuri vēlēšanu dienā ir vecāki par 21 gadu, ja uz viņiem neattiecas kāds no Saeimas vēlēšanu likumā noteiktajiem ierobežojumiem.

Augustā
Līdz 17. augustam Ārlietu ministrijai jāiesniedz Centrālajai vēlēšanu komisijai priekšlikumi par vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu ārvalstīs skaitlisko sastāvu un kandidātiem.
Līdz 27. augustam pašvaldību vēlēšanu komisijām jāizveido vēlēšanu iecirkņu komisijas. Pieteikties darbam vēlēšanu iecirknī var vēlētāji – Latvijas pilsoņi no 18 gadu vecuma, kuri prot latviešu valodu un kuriem ir vismaz vispārējā vidējā izglītība. Tiesības pieteikt un izvirzīt pārstāvjus darbam vēlēšanu iecirkņa komisijā ir ne mazāk kā 10 vēlētājiem, partijām un partiju apvienībām, kā arī pašvaldību vēlēšanu komisiju locekļiem.

Septembrī
No 24. septembra līdz 5. oktobrim vēlētāji, kuriem nav derīgas pases, bet ir derīga personas apliecība, varēs saņemt vēlētāja apliecību. Vēlētāja apliecību izsniegs bez maksas tajā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā, kur izdota vēlētāja personas apliecība.
Septembrī vēlētājiem ārvalstīs, kuri pieteikušies balsot pa pastu, tiks izsūtīti vēlēšanu materiāli. Vēlēšanu materiāli tiks nogādāti arī Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem balsošanas organizēšanai karavīriem un zemessargiem, kuri pilda dienesta pienākumus starptautiskajās operācijās.
Notiks vēlēšanu komisiju mācības, vēlētāji varēs pieteikties vēlēšanu novērošanai, darbosies Centrālās vēlēšanu komisijas uzziņu tālrunis par vēlēšanām.

Oktobrī
Piecas dienas pirms vēlēšanām – no 1. oktobra – dažas stundas dienā būs atvērti vēlēšanu iecirkņi. Līdz vēlēšanām iecirkņos varēs iepazīties ar kandidātu sarakstiem, priekšvēlēšanu programmām, ziņām par kandidātiem un balsošanas kārtību. Latvijas vēlēšanu iecirkņos šajā laikā varēs pieteikt arī balsošanu atrašanās vietā tiem vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevarēs nobalsot iecirknī. Iespēju balsot atrašanās vietā var izmantot arī vēlētāji ieslodzījuma vietās.
No 3. līdz 5. oktobrim daļā Latvijas vēlēšanu iecirkņu būs iespēja nodot balsi glabāšanā. Šie iecirkņi tiks veidoti republikas pilsētās un novados ar vismaz 7500 balsstiesīgo. Pašvaldībās, kurās vēlētāju skaits lielāks par 20 000, balss nodošanas glabāšanā iecirkņi tiks veidoti ar aprēķinu, lai uz pilniem 20 000 vēlētāju būtu vismaz viens šāds iecirknis.
6. oktobris – 13.Saeimas vēlēšanu diena. Balsot var jebkurā vēlēšanu iecirknī Latvijā vai ārvalstīs no pulksten 7.00 līdz 20.00 pēc vietējā laika. Lai nobalsotu, vēlētājam nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase vai derīga Latvijas pilsoņa personas apliecība kopā ar vēlētāja apliecību.
Foto: Centrālā vēlēšanu komisija