Klauvē mana dvēselīte

Pie Dieviņa namdurvīm,

Celies, Dieviņ, aun kājiņas,

Laid iekšā dvēselīti.

Dziļi skumstam, pāragri zaudējot Latviešu biedrības Austrijā prezidentu Uldi Kalniņu. Gaišā piemiņā paliks viņa spožā personība un degsme. Mēs vienmēr būsim pateicīgi par Ulda lielo ieguldījumu biedrības darbībā un attīstībā!

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Ulda sievai Vitai un meitai Elizabetei!

Paldies, ka biji mūsu draugs, lai Tev viegls ceļš Aizsaulē!