Mums jāzin tikai to, kā ieskrieties un spārnos augstu pacelties, par eņģeļiem, kā pārvērsties….

/Mārtiņš Freimanis/

…Ričardam bija tuva Mārtiņa mūzika un jūra… viņš bija liepājnieks…un pēdējos gadus viņš bija arī mūsējais – Vīnes latviešu skolas un bērnu ansambļa “Kalniem pāri” dalībnieks…viņš bija paguvis iepazīt arī šīs zemes kalnus un ezerus, un cilvēkus…un mēs bijām paguvuši iepazīt un iemīlēt Ričardu.

Mūsu sirdis pieklust, sāpīgi apjaušot, ka mūsu draugs un skolasbiedrs ir aizgājis…

Paldies, Riču, ka biji ar mums, ka biji prātīgs sarunu biedrs, ka biji labestīgs, asprātīgs, zinošs, pacietīgs un tik ļoti stiprs! Tu paliksi atmiņās visiem, kuri bija tevi satikuši, dzīvoja līdzās, kuri bija tuvi. Noliecam galvu tava spēka un drosmes priekšā!

Lai viegls tev mūžības ceļš. 

Izsakām visdziļāko līdzjūtību un esam kopā ar mammu Intu, tēti Jāni, Kitiju un ģimeni.

Latviešu biedrība Austrijā un Vīnes Latviešu skola “Kalniem pāri”