Apstākļos, kad pandēmijas ierobežojumu dēļ 2021.gada pirmajā pusē tika atcelti visi plānotie ansambļa pasākumi gan Austrijā, gan Latvijā (ieskaitot dalību XII Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos), lai motivētu bērnus turpināt darboties ansamblī un stiprinātu saikni ar Latviju, ansambļa vadītāja izvēlējās orientēties uz tuvu un konkrētu mērķi, kurš būtu realizējams arī formātā bez klātienes skatītājiem.

Tā tapa iecere ansamblim radīt savu īpašo dziesmu. Šī radošā projekta pamatā bija ideja par dziesmu, kas atspoguļotu ansambļa dalībnieku sajūtas par Latviju. Turpinot tikties online nodarbībās, bērni formulēja savas sajūtas saistībā ar Latviju, kas uztvertas ar dažādām maņām gan kā garšas, krāsas un skaņas, gan konkrētas vietas un lietas. Šīs asociācijas tika uzticētas dzejniekam Normundam Dzintaram, kurš tās pārvērta dziesmas vārdos. Ansambļa vadītāja Indra radīja dziesmai mūziku, un tai tika dots nosaukums „Latvija mūsu sapņu villainēs“.

Ņemot vērā, ka pavasarī joprojām pastāvējā stingri ierobežojumi, tikai maijā dziedātāji drīkstēja atkal satikties un dziedāt klātienē. Tiekoties brīvā dabā, ievērojot 2 m distanci, bērni sāka apgūt dziesmu. Dziesmas nostiprināšana notika mājās patstāvīgi ar Indras solo ieraksta palīdzību.

Pateicoties vadītājas Indras, bērnu un viņu vecāku neatlaidībai, kā arī veiksmīgai pulcēšanās ierobežojumu atcelšanai jau jūnija otrā pusē ansamblis varēja tikties profesionālā mūzikas ierakstu studijā, lai veiktu dziesmas audio ierakstu. Tie bija svētki un neaizmirstams piedzīvojums katram dalībniekam.

Pēc veiksmīgā darba ierakstu studijā ansambļa dziedātāji devās vasaras brīvdienās, saņemot mājas darbu – pašiem safilmēt savas Latvijas sajūtas dziesmas video materiālam.

Vīnes bērnu vokālā ansambļa „Kalniem pāri“ vārdā izsakam pateicību Latvijas Kultūras ministrijai un Pasaules Brīvo latviešu apvienībai par sniegto atbalstu, daļēji finansējot mūzikas ieraksta veikšanu programmas “Diasporas pašdarbības kopu attīstība un māksliniecisko spēju stiprināšana” ietvaros.