2019.gada 25.maijā notiks kārtējās Eiropas Parlamenta (turpmāk – EP) vēlēšanas, kurās Latvijas pārstāvībai Eiropas Parlamentā jāievēl astoņi deputāti. Atšķirībā no 2014.gada vēlēšanām šajās EP vēlēšanās ārvalstīs dzīvojošajiem Latvijas vēlētājiem būs iespēja balsot ne tikai pa pastu, bet arī klātienē ārvalstīs izveidotajos vēlēšanu iecirkņos.

Vēlētāji, kuri 2019. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanu laikā uzturēsies ārvalstīs, vēlēšanās var:

 

1. Balsot klātienē kādā no ārvalstīs izveidotajiem vēlēšanu iecirkņiem

Lai balsotu kādā no ārvalstīs izveidotajiem iecirkņiem personai līdz 2019. gada 7. maijam jāreģistrējas konkrētā vēlēšanu iecirkņa vēlētāju sarakstā. To var izdarīt:

·         personīgi, iesniedzot pieteikumu Latvijas Republikas diplomātiskajai vai konsulārajai pārstāvniecībai.

·         tiešsaistē, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes vēlēšanu iecirkņa maiņas e-pakalpojumu “Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana un maiņa” .

Vēlēšanu dienā vēlētāju sarakstā reģistrētajai personai jāierodas savā vēlēšanu iecirknī, līdzi ņemot derīgu personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti). 25. maijā, vēlēšanu iecirkņi balsotājiem Latvijā un ārvalstīs būs atvērti no plkst.7.00 līdz 20.00.

Neviens vēlētājs automātiski netiek iekļauts kādā vēlēšanu iecirkņa sarakstā, tādēļ, lai piedalītos vēlēšanās iecirkņos ārvalstīs, iesniegums par vēlēšanu iecirkņa maiņu ir jāiesniedz arī tiem vēlētājiem, kuri savu dzīvesvietu deklarējuši iecirkņa atrašanās valstī.

 

2. Balsot pa pastu

Pasta balsošanai iespējams pieteikties:

– no 2019. gada 16. marta līdz 13. aprīlim 44 Latvijas Republikas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās (iesniedzot pieteikumu klātienē vai nosūtot pa pastu). Pārstāvniecību saraksts pieejams šeit: https://www.cvk.lv/lv/velesanas/velesanu-iecirkni#abroad-0;

– no 2019. gada 16. marta līdz 25. aprīlim vēlēšanu iecirkņa komisijā balsošanai pa pastu Rīgā. Vēlēšanu iecirkņa pasta adrese Smilšu iela 4, Rīga, LV-1050 (iesniedzot pieteikumu klātienē vai nosūtot pa pastu). Pieteikumu var nosūtīt arī uz e-pastu cvk@cvk.lv, to parakstot ar drošu e-parakstu;

– no 2019. gada 16. marta līdz 25. aprīlim elektroniski, izmantojot  Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes reģistra e-pakalpojumu “Reģistrācija balsošanai pa pastu vēlētājiem, kuri uzturas ārvalstīs”.

Latvijas pārstāvniecības ārvalstīs pieņem pasta balsotāju pieteikumus un tos nodod vēlēšanu iecirkņa komisijai balsošanai pa pastu Rīgā. Vēlēšanu materiālus vēlētāji saņem tieši no vēlēšanu iecirkņa komisijas balsošanai pa pastu Rīgā, un aploksni ar aizpildīto biļetenu vēlētāji nosūta minētajai komisijai pa pastu (adrese: Smilšu iela 4, Rīga, LV-1050).

Tā kā Eiropas Parlamenta vēlēšanās vēlētāju uzskaitei tiks izmantots Vēlētāju reģistrs un vēlētāju saraksti, piesakoties balsošanai pa pastu, nav nepieciešams uzrādīt (nosūtīt) pasi, kā tas ir Saeimas vēlēšanās.

Vīnē vēlēšanu iecirknis Nr.1014 ir izveidots Latvijas Republikas vēstniecībā Austrijā, Stefan-Esders-Platz 4, Wien 1190. Kontaktinformācijaconsulate.austria@mfa.gov.lv  ; T.:+43 1 40 33 112

Detalizēta informācija par gaidāmajām EP vēlēšanām ir pieejama CVK mājaslapā: www.cvk.lv.

 

Avots: Latvijas Republikas vēstniecība Austrijas Republikā