Informējām, ka ar š.g. 24. novembri tiks vienkāršota dokumentu legalizācijas kārtība. Līdz šim visi publiskie dokumenti (piemēram, laulības apliecība, dzimšanas apliecība, izglītības dokuments, utml.), kas tika izsniegti Austrijā, bija jāapliecina ar Apostille (bija jāveic dokumentu legalizācija). Dokumentu īstuma apliecināšana (legalizācija) nozīmē paraksta un zīmoga īstuma apliecināšanu, ko veic amatpersona, lai vienā valstī sastādīti dokumenti iegūtu juridisku spēku citā valstī. Legalizējot tiek apliecināts arī dokumenta parakstītājas amatpersonas tiesiskais statuss un pilnvaras.

Informējam, ka ar 2010. gada 24. novembrī spēkā stāsies „Grozījums „Dokumentu legalizācijas likumā”.

Likums paredz:

1. Latvijā vienpusēji atcelt legalizācijas prasību Eiropas Savienības (turpmāk – ES) dalībvalstīs, Eiropas Ekonomiskās zonas (turpmāk – EEZ) dalībvalstīs un Šveices Konfederācijā izsniegtiem publiskiem dokumentiem, kas paredzēti iesniegšanai Latvijas institūcijās (legalizācijas prasība tiek atcelta tiem dokumentiem, kas tiek iesniegti pēc 2010.g. 24. novembra, dokumenta izsniegšanas datums nav būtisks (!));

2. Ja iestādei, kas pieņem šādu publisku dokumentu (piemēram, vēstniecībai), radušās šaubas par tā autentiskumu, iestāde rakstveidā sazinās ar ārvalsts iestādi, kas publisko dokumentu ir izsniegusi vai ir atbildīga par publiskā dokumenta autentiskumu (ārvalsts iestādi, kas šobrīd veic dokumenta legalizāciju).

Jautājumu gadījumā, lūdzu sazināties ar Latvijas vēstniecības Austrijā konsulāro amatpersonu – Lauru Dzelzīti, t: (01) 4033112 vai pa e-pastu: embassy.austria@mfa.gov.lv