Vakar, 23. novembrī, Saeima pieņēma grozījumus Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā. Šo grozījumu mērķis bija novērst situāciju, ka Latvijas iedzīvotāji savus auto reģistrē kaimiņvalstīs, un izvēlētais risinājums ir jauna «iebraucēju autonodokļa» noteikšana.
Grozījumu sākotnējā redakcija paredzēja šādu autonodokli 10 eiro apmērā par Latvijā pavadītu dienu piemērot visiem Latvijas valstspiederīgajiem, kas iebrauc Latvijā ar ārvalstīs reģistrētu auto (1). Pret šādu risinājumu asi iestājās Eiropas Latviešu apvienība, kas norādīja uz Satversmei neatbilstošu nevienlīdzīgu attieksmi pret ārvalstīs dzīvojošajiem Latvijas piederīgajiem, būtisku apgrūtinājumu Latvijas diasporas saiknes uzturēšanai ar Latviju un kaitējumu Latvijas spējai efektīvi aizstāvēt savas intereses starptautiskajās organizācijās, uz kurām darbā norīkoti Latvijas pārstāvji (2). Eiropas Latviešu apvienības (ELA) priekšlikumus atbalstīja Saeimas Saliedētības komisijas vadītājs Ilmārs Latkovskis (NA). Tā rezultātā Saeima likumprojektu mainīja, jauno iebraucēju autonodokli piemērojot tikai tām personām, kuru dzīvesvieta reģistrēta Latvijā. Proti, diasporas pārstāvji, kuri pārdeklarējuši savu dzīvesvietu jaunajā mītnes zemē, no šāda nodokļa būs atbrīvoti.

ELA gan pauž nožēlu, ka ne Saeimā, ne Valsts Kancelejā dzirdīgas ausis nerada ELA priekšlikums no šī «iebraucēju autonodokļa» atbrīvot tos Latvijas cilvēkus – ekspertus un tiesnešus, kurus pati valsts savu interešu aizstāvībai norīko darbam starptautiskajās organizācijās Strasbūrā, Hāgā, Briselē, Vīnē. Šāds izņēmums tika noteikts tikai diplomātiem un Aizsardzības ministrijas pārstāvjiem. Šāda Latvijas pārstāvju šķirošana ir nepamatota un atspoguļo tālredzīgas stratēģijas trūkumu attiecībā uz Latvijas cilvēku pienesumu Latvijas interešu starptautiskai aizstāvībai, īpaši nozarēs kā tieslietas, iekšlietas, lauksaimniecība un citas. ELA strādā ar Latvijas cilvēkiem Eiropas Savienības iestādēs un citās starptautiskajās organizācijās un ik dienas redz viņu vērtīgo starptautisko pieredzi un zināšanas, kas varētu labāk tikt izmantotas Latvijas aizstāvībai un izaugsmei.
ELA arī pauž bažas, vai jaunais regulējums sasniegs tā mērķi. Pirmkārt, jācer, ka, bēgot no vilka, Saeima nebūs uzskrējusi uz lāča – šī savdabīgā pieeja censties cilvēkus Latvijai piesaistīt ar jauna nodokļa sankciju, var arī atspēlēties, mudinot Latvijas iedzīvotājus ne tikai savus auto, bet arī pašu dzīvesvietu reģistrēt ārpus Latvijas. Otrkārt, pastāv bažas, vai šis regulējums ir tiesisks – par ceļu nodokļiem, ko diferencēti piemēro dažādu Eiropas valstu iedzīvotājiem, Eiropas Komisija jau vērsusies pret Vāciju un Īriju. Tas arī Latvijai varētu nozīmēt jaunus strīdus un valsts līdzekļu tēriņus. ELA ieskatā Eiropas Savienības pamatprincipi par nediskrimināciju, personu, preču un pakalpojumu brīvu kustību ir stūrakmens arī Latvijas piederīgo iespējām brīvi ceļot, studēt, apgūt jaunas prasmes un iemaņas un veidot savu dzīvi Eiropā. Tas ir tālejošs ieguldījums Latvijas cilvēkkapitālā, tāpēc būtu jāaizsargā.

(1) «

[..] dalībai ceļu satiksmē izmanto ārvalstīs reģistrētu M1 un N1 kategorijas automobili».
(2) http://www.ela.lv/site_jaunumi_233.html

Eiropas Latviešu apvienība, 2016. gada 24. novembris 17:16