Turpinot tradīciju kopt un stiprināt saikni ar vietējo latviešu kopienu Austrijā, arī šogad 17.novembrī Latvijas vēstniecība Vīnē ir aicinājusi Latviešu biedrības vadību un aktīvistus, Vīnes latviešu skoliņas brīvprātīgās skolotājas, kolēģus no Latvijas pastāvīgās pārstāvniecības ANO, EDSO un citās starptautiskajās organizācijās, kā arī latviešu kopienas draugus kopīgi atzīmēt Latvijas valsts dibināšanas 93.gadskārtu. Svinīgo pasākumu vēstniecībā ar uzrunu atklās vēstnieks Indulis Bērziņš. Vakars tiks kuplināts ar latviešu mūziku.

Latviešu biedrība Austrijā oficiāli dibināta 2008.gadā un ar savām kultūras un citām sabiedriskās dzīves aktivitātēm ir neatsverams atbalsts vēstniecībai, uzturot latvisko identitāti un kopības izjūtu Austrijā dzīvojošiem latviešiem. Vīnē jau vairākus gadus darbojas latviešu bērnu skoliņa, kuras mērķis ir kopīgiem spēkiem radīt latvisku vidi, kurā visi piedalās latviešu tradīciju, Latvijas vēstures un dabas izzināšanā, latviešu valodas apgūšanā. http://www.am.gov.lv/lv/austria/zinas/2011/11-15/