Jau par tradīciju ir kļuvusi latviešu ģimeņu vasaras nometne, kas risinās ik gadu pie skaistā Attersee ezera, kur iedvesmu savā laikā smēlušies tādas slavenības kā Gustavs Mālers un Gustavs Klimts. Arī šogad uz nometni sabrauca kupls pulks latviešu ģimeņu no dažādām Austrijas zemēm, kā arī no Latvijas, lai kopā radoši un sportiski pavadītu divas aizraujošas dienas. Bērniem bija iespēja piedalīties gleznošanas,  fotografēšanas radošajās darbnīcās, kopīgi sportot, rotaļāties un pulcēties ap ugunskuru. Šoreiz bērni un arī viņu vecāki varēja vairāk uzzināt par pirmās palīdzības sniegšanu un pareizāko rīcību dažādās veselībai un dzīvībai bīstamās situācijās. Nometnes gaidītākais notikums kā allaž bija teātra uzvedums, kurā skatītāji ir bērni, bet lomas spēlē vecāki. Šogad tika iestudēta izrāde „Izmeklēšanu vada Caps” pēc Arnolda Burova animācijas filmas „Caps” motīviem. Vakara noslēgumā gan lieliem, gan maziem bija iespēja izkustināt kājas DISKO ritmos, kā arī izdziedāt skaistākās latviešu dziesmas. Otrajā nometnes dienā lielākie bērni ar vecākiem izmēģināja stāvairēšanu jeb SUPbraukšanu ezerā, bet mazākie devās pārgājienā pa dabas izzinošo taku.

 

Nometnes noslēgumā sirsnīgs paldies tika teikts aktīvajiem organizatoriem Andim Lagzdiņam un Danai Danosai, kā arī radošo ieviržu organizatoriem un vadītājiem Ievai un Edgaram Liepiņiem, Ievai Pūpolai, Līgai Bernei, Endijai Dzilnai, Signei Lembacher, Annai Kalvei, Baibai Kalniņai un Indrai Siener.

Uz tikšanos pēc gada!