2020/2021 mācību gads Vīnes latviešu skolā

gada septembrī sākās gandīz normāls Latviešu skolas “Kalniem pāri” mācību gads. Visu septembri un oktobri skoliņa varēja darboties ierastā klātienes ritmā, iepazīties ar jaunajiem skoliņas biedriem un ieiet skolas ritmā. Tāpēc, kad oktobra beigās sākās neklātienes nodarbības, skoliņa tam bija gatava. Ļoti ātri un veiksmīgi tika saorganizētas zoom nodarbības un mācības ierastā veidā varēja turpināties [...]