Vīnes latviešu skolā – atskatoties uz padarīto un mācību gadam sākoties

Lai gan pēdējie iepriekšējā mācību gada mēneši bija mājās sēdēšanas un ilgošanās laiks, un Vīnes Latviešu skolas „Kalniem pāri” saime nevarēja tikties, šis laiks ir bijis arī nopietnu pārdomu, jaunu ideju un izaicinājumu laiks mums visiem. Liels prieks, ka izdevās tiešsaistē turpināt mācības un veidot dialogu ar skolas audzēkņiem. Pateicoties Nacionālā Kino centra projektam Kino [...]