1. gada septembrī sākās gandīz normāls Latviešu skolas “Kalniem pāri” mācību gads. Visu septembri un oktobri skoliņa varēja darboties ierastā klātienes ritmā, iepazīties ar jaunajiem skoliņas biedriem un ieiet skolas ritmā.

Tāpēc, kad oktobra beigās sākās neklātienes nodarbības, skoliņa tam bija gatava. Ļoti ātri un veiksmīgi tika saorganizētas zoom nodarbības un mācības ierastā veidā varēja turpināties pēc plānotās un diaspras skolām paredzētās programmas. Līdzās jau ierastajiem saturiem, zoom platforma un tiešsaistes mācības pavēra arī daudzas jaunas iespējas, kuras arī aktīvi tika izmantotas.

Lai padarītu skoliņas programmu bagātāku, tika organizēti tiešsaistes tikšanās tilti ar Latvijas dažādiem interesantiem cilvēkiem – kā tikai daži no tiem minami reperis Abra, ar kuru kopā skoliņas dalībnieki veidoja vārdu spēles, etnomuzikoloģe Inese Mičule . Tāpat tika attīstīta sadarbība ar Pārdaugavas Mākslas un mūzikas skolu, par ko liela pateicība pienākas skolotājai Irēnai Račevskai.

Viens no skolas skaistākajiem un gaidītākajiem pasākumiem katru gadu ir kopīga Ziemassvētku svinēšana. Lai gan apstākļu spiests, arī Ziemassvētku pasākums pagājušajā gadā notika tiešsaistē, tas izvērtās patiesi jauks un sirsnīgs. Skoliņas saimei pievienojās un svinības papildināja aktieru pāris Laila un Jānis Kirmuškas.

Liels un neviltots bija tikšanās prieks, kad atkal bija iespējama tikšanās un klātienes nodarbības. Tikāmies brīvā dabā, vārījām zupu uz ugunskura, mācījāmies jaunu dziesmu un aktīvi darbojāmies.

Kā neklātienes gada balva un noslēgums bija iespēja tikties 3 dienu garajā skoliņas nometnē pie viena no skaistākajiem Austrijas ezeriem – Attersee. Arī nometnē varējām priecāties par viesiem no Latvijas – mūzikas un dejas mākslinieku Liporu pāri, kuri iedvesmoja un vadīja gan mazos, gan lielos dalībniekus dažādās meistarklasēs, kā arī priecēja ar burvīgu izrādi “Koklītes ceļojums”.

Par to, ka šis viss bija iespējams, lielu paldies sakām visiem skolotājiem, skolēniem un viņu vecākiem!

Finansiālu atbalstu skolai ar Eiropas latviešu apvienību noslēgtā sadarbības līguma ietvaros  sniedz Latviešu valodas aģentūra no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmas „Valsts valodas politika un pārvalde”.