Vīnes latviešu koris apvienojas ar Grācas latviešu kori “Pilskalns” un kopā piedalās 2018.gada XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos