Latvijas vēstniecībā Austrijā notiks Ziemassvētku ieskaņas pasākums

Latvijas vēstnieks Austrijā Indulis Bērziņš, turpinot uzturēt latviešu tradīcijas, 18.decembrī ir ielūdzis vietējās Latviešu biedrības pārstāvjus un latviešu bērnu skolas audzēkņus uz Ziemassvētku ieskaņas pasākumu saistībā ar pirmā mācību pusgada noslēgumu Vīnes latviešu skoliņā. Atklājot pasākumu, vēstnieks uzrunās bērnus, vecākus un skolas brīvprātīgās skolotājas un izdalīs audzēkņiem pusgada sekmju apliecības. Pēc tam sekos bērnu muzikālie [...]