Latviešu bērnu skola Vīnē noslēdz mācību gadu

2010.gada 29.maijā, turpinot kopt sadarbības tradīcijas ar vietējo Latviešu biedrību, Latvijas vēstnieks Austrijā Indulis Bērziņš ir ielūdzis latviešu bērnu skoliņas skolotājus, skolniekus un vecākus uz otrā mācību gada noslēguma pasākumu vēstniecības telpās. I.Bērziņš vispirms pasākuma dalībniekus iepazīstinās ar diplomāta un vēstniecības darbu. Neformālā sarunā ar vēstnieku tiks apspriestas tālākās skolas darbības un latviešu valodas apmācības [...]