Dāvina grāmatas latviešu bērnu skoliņām Eiropā

Izglītības un zinātnes ministrijas Latviešu valodas aģentūra (LVA) sadarbībā ar Ārlietu ministriju (ĀM) un Pasaules Brīvo latviešu apvienību (PBLA) dāvinājusi grāmatas latviešu bērnu skoliņām Eiropā. Īstenojot Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta grantu shēmas „Īstermiņa ekspertu fonds” atbalstīto projektu „Valodas lietojums diasporā: citu valstu prakse un Latvijas rīcībpolitikas izvērtējums”, LVA apzināja Īrijas latviešu bērnu skoliņu vajadzības. [...]