2014. gada 21. februārī notika Latviešu biedrības Austrijā pilnsapulce un tās laikā tika prezentēts kopsavilkums par divos gados paveikto, kā arī pārvēlēta biedrības valde.

Ar prieku stādam priekšā LBA valdes jauno sastāvu uz nākamo pilnvaru termiņu, 2 gadiem.

  Prezidents:  Gundars Milašus

Vice prezidente: Elīna Veštere

Pasākumu koordinators, rakstvedis: Andis Lagzdiņš

Kasiere: Daiga Ozola

Skoliņas koordinatore: Ieva Pūpola

Sirsnīgi sveicam un novēlam radoši un aktīvi turpināt jau aizsākto darbību, veicinot latviešu kopienas stiprināšanu Austrijā!