1.martā notika Latviešu biedrības Austrijā kārtējā pilnsapulce, kurā tika pārrunāta pagājušo divu gadu darbība, jaunās ieceres, kā arī tika pārvēlēta valde. Lai veiksmīgāk tiktu koordinēta sadarbība starp dažādām biedrības struktūrām, valdes locekļu skaits turpmākajam darba cēlienam ir palielinājies, un nu tajā ir pārstāvji no visiem biedrības darbības virzieniem.

Iepazīstieties ar jaunās valdes sastāvu:

Ieva Liepiņa – prezidente

Signe Lembacher – viceprezidente

Kamila Siber – grāmatvede

Anna Kalve –  Latviešu skolas vadītāja, rakstvede

Indra Gutāne-Siener– Vīnes bērnu ansambļa vadītāja

Ieva Pūpola – padomdevēja

Endija Dzilna – kora koordinatore, sociālo tīklu administratore

Ivars Ruņģis – pasākumu koordinators

Jaunās valdes viens no svarīgākajiem uzdevumiem bija pārrunāt latviešu kultūras, izglītības un citu sabiedrisku pasākumu programmu 2020.gadam un ieskicēt 2021.gada darbību, apzināt organizētājus, dalībniekus un brīvprātīgos palīgus, kuru ieguldījums allaž tiek ļoti novērtēts.

Arī turpmāk galvenais biedrības darbības virziens būs saistīts ar latviešu nedēļas nogales skolas darbības nodrošināšanu, kā arī dažādu nu jau tradicionālu pasākumu ģimenēm ar bērniem rīkošanu. Tā 2020.gadā iecerēts rīkot Jāņu svinības kopā ar citām Baltijas valstu nevalstiskajām organizācijām. Tāpat vasaras sākumā ģimenes no visas Austrijas tiks pulcētas uz Latviešu skolas salidojumu pie Attersee, kā arī gada nogalē tiks rīkots Ziemassvētku pasākums bērniem.

Aicinām visus interesentus piedalīties šajos pasākumos, kā arī priecāsimies par atbalstu un jaunām idejām to rīkošanā, par kurām rakstiet mums uz office@latvieši.at.